Är det dags för Kick off, KONFERENSER eller en FÖRELÄSNING?

Vi vill hjälpa dig att bli stjärna i ditt företag. Vi är med och skapar ett extremt bra kick off eller konferensevent.
Vill vill börja med att träffa dig. Lära känna ert bolag. Vilket är er syfte och vilka mål har med konferensen har ni?  VI har lång erfarenhet av att arbeta från idé till genomförande av olika typer av mötesplaster, konferenser och liknande.. Våra jobb är ofta att vara med och arrangera konferenser, skapa innehåll, vara föreläsare eller facilitator. Vi samarbetar även med "kända" sportprofiler, ledare från näringslivet och med underhållare. Allt för att skapa en konferens vars innehåll skapar hållbara resultat i verksamheten. 


Vi brinner att vara med och skapa Högpresterande team. 

Strategi till Execution - För ledningsgrupper

En bra strategi sitter inte i ett dokument. Den sitter i engagemanget och i alla de actions ledare och medarbetare gör.

Vi hjälper våra kunder att identifiera mål och nå extraordinära mål på ett effektivt och hållbart sätt.  Därefter utvecklar vi  och tränar förmåga att kunna realisera mål
Vi hjälper våra kunder att nå sin fulla potential och att hjälpa dom att ta sig till nästa nivå.  Vår meritlista visar att de flesta kan uppnå mycket mer ambitiösa mål än de tror, om de är villiga att utmana det befintliga sättet att arbeta. Vi arbetar med att genomföra konkreta mål och framtidsarbeten  
Omvärlden förändras i en allt snabbare takt, vilket innebär att verksamheter utveckla sina strategier allt oftare. Strategierna måste dessutom vara konkreta för att ge verklig effekt. Det kräver en tydlig koppling mellan strategin och den operativa verksamheten. Vår metodik tar strategin frånord till handling från ledningen och ut i organisationen. 

Världens Bästa lag - För alla teamen i verksamheten. 

Skapa högpresterande team - Engagemang och förtroende skapar resultat. 

Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen(teamen) är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnår ni.  Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. 

Vad krävs av ledningsgruppen och teamen för att skapa acceleration mot målet? Vi tränar teamen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. Först i tanken sedan praktiskt. En ledningsgrupp behöver använda teamets förmåga på bästa sätt.  Människor kompletterar varandra i många olika aspekter och kan använda detta för att skapa överlägsna lösningar. Att spela laget rätt, nyttja likheter och olikheter och skapa förutsättningar för att nå bästa prestationen. Hur kan vi använda styrkorna & roller i gruppen på ett effektivt sätt för att skapa förtroende och öka samarbetet. 

 

Jobba Smartare, få mer gjort och stressa mindre. - För alla. 

Personligt ledarskap på riktigt.

Vi får er att ta er tid till att stanna upp, reflektera och arbeta med hur ni väljer att spendera er tid. Effekterna vet vi kan bli enorma. Ta bättre hand om dig, dina resultat kommer bli bättre och du kommer att må mycket bättre. Under vår träning drar vi ner tempot, ger er verktyg som hjälper er att få kontroll över er arbetsdag och låter er arbeta fokuserat och praktiskt. 

En träning som riktar sig till alla i en organisation. Att bli mer produktiv och leda sig själv att få rätt saker gjorda är viktigt idag. Få en överblick över alla åtaganden – prioritera och fokusera rätt. Frigör potential på rätt sätt ni får det mentala utrymmet att vara mer kreativ, mer strategisk eller varför inte bara mer närvarande. Få mer gjort (rätt saker), förbättrar¨ samarbeten, få ökad kontroll och därmed minskad stress. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man verkligen kan fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. 

Ovan områden kan skräddarsys till en helhet Vi kan också ta in gästföreläsare från ex sportens värld och näringslivet för att krydda ert event ytterligare. 

mer info