Utvecklingsprogram för ledningsgrupper, Ledare & medarbetare. Vi skapar Högpresterande Team

T.E.A.M - Togehther Everyone Achives Miracales.  Ledarna och ledningen driver och ansvarar för utvecklingen. Därför börjar vi med dessa nyckelpersoner. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen(teamen) är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnår ni. 
Vi tränar ledningsgruppen och teamen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. Vad krävs av ledningsgruppen och teamen för att skapa acceleration mot målet.
Har ni rätt förmågor att realisera strategier och mål?

Ledare, Team och Individ

Företagsinterna träningsprogram är bäst tycker vi. Utvecklingsprogram som bär företagets varumärke och som får ledare och medarbetare att använda samma (evidensbaserade) verktygslåda och tala samma språk är er effektivt. Våra insatser skräddarsys efter nuläge, önskat läge och det gap som finns.  Våra program skapar också starka interna nätverk, och löser företagsspecifika utmaningar längs vägen. Våra program möjliggör också forum för viktiga samtal och tillför värde till verksamheten och individerna. 

Våra konsulter och coacher har en unik kombination av teoretisk kunskap och praktisk konsult- och chefserfarenhet. Alla har en omfattande utbildning och erfarenhet i processledning och pedagogiska verktyg. De har också en gedigen erfarenhet av att ha arbetat som chef och/eller ledare i näringsliv, offentlig sektor, sportens värld. 

Vår organisation gör oss flexibla och vår leveranskapacitet och kompetens säkerställer kontinuitet, anpassningsförmåga och möjlighet att möta förändrade krav i uppdragets natur under projektets gång. Vi är certifierade i flertal verktyg inom personbedömning, teamutveckling och ledarskapförmåga. 

LEDNINGGRUPP OCH TEAM

T.E.A.M - Togehther Everyone Achives Miracales - Collaborate to Acceleration.  Ledarna och ledningen driver och ansvarar för utvecklingen. Därför börjar vi med dessa nyckelpersoner. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnår ni. Vi tränar ledningsgruppen och teamen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag.

Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. 


LEDARSKAP FÖR ACCELERATION 

Ledarskapet är för oss nyckeln till framgång. Det är ledarna som skapar såväl kultur som struktur. Vi tränar ledarna att leda efter de mål och den strategi som verksamheten bestämmer. Utveckla exceptionella ledare på alla nivåer. Sätt struktur, led kulturen och få andra att växa. Ledarskap skapar framgång genom att frigöra potential för högre prestationsnivåer och engagemang från sina medarbetare och team.
Vi tror på ett ledarskap som skapar ett verkligt ägandeskap, motivation och engagemang i från ledning och ut i hela organisationen. Vi utvecklar ledarskapet till ett modernt ledarskap som får ledare och medarbetare att verkligen göra rätt saker. Er strategi och ett gemensamt arbetssätt för att säkra framgång på alla nivåer. 

PERSONLIG EFFEKTIVITET 

En utbildning som riktar sig till alla i en  organisation Utbildningen genomförs i ett workshop-format där vi varvar teori och praktiska övningar för att ge deltagarna bästa möjligheter för inlärning.

Under utbildningen arbetar alla deltagare med sina egen arbetssituation.

Det är en metod med fokus på planering, prioritering, struktur, beslutsfattande, hjärna och arbetssätt för att frigöra energi och stressa mindre.  

Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på på rätt saker, frigöra tid, planera, prioritera och reflektera mer. 


EFFEKTFULLA MÖTEN

Idag har vi fysiska möten, digitala möten och hybridmöten. Möten har förändrats över tid. 

Utmaningarna består dock idag upptar interna möten mellan 30-70 % av tiden för många tjänstemän. Det är svårt att hinna med sitt arbete och alla möten.

Många möten saknar syfte, har inga tydliga mål och/ eller saknar agenda. Start och sluttider hålls inte och det fattas inte tillräckligt tydliga beslut. Känns det som om era möten tar tid och energi, istället för att leda verksamheten mot uppsatta mål?

Vi hjälper mötesgrupper att skapa bättre resultat genom en effektfull struktur, kultur och med en förmåga att följa ett arbetsätt som leder till att målen. nås.