Trevista United AB

"IDEAS ARE KING - EXECUTION IS KING KONG"

Vi hjälper våra kunder att identifiera mål och nå extraordinära mål på ett effektivt och hållbart sätt

Vårt arbetsätt

Tillsammans designar vi ett upplägg som skapar bästa förutsättningar för er att hjälpa er att uppnå era ambitioner.  Genom tydlig förankring, kontinuerlig kommunikation och regelbunden avstämning kvalitetssäkras processen.Att accelerera utveckling mot det önskade målet genom att frigöra potential för att hjälpa kunden att förverkliga morgondagens önskade resultat är vår framgångsfaktor. 

Förstudie

Tillsammans sätter vi syfte och mål. Intervjuar nyckelpersoner, är med på möten samt tar del av information. Att verkligen tillsammans se vad som ska göras och inom vilken tidsram. 

Förankring 

Vi värvar in människor redan innan vi startar.  Vi genomför samtal och inspirerar vid möten. Att arbeta involverade från ledningen och ut i organisationen är vår framgångsfaktor. 

Genomförande

Konsultuppdrag, föreläsningar, konferenser, facilitering eller coachning. Vi driver processen, utmanar och inspirerar, tillför kunskap och perspektiv. Våra insatser är byggda för att ge effekt där det verkligen behövs,

Uppföljning

För att säkerställa förflyttning är det viktigt med uppföljning. Vi inför struktur och coaching som verktyg. På ett enkelt sätt fira, hantera avvikelser och hela tiden ha fokus på acceleration mot mål.

Strategi, Mål & Framtidsarbeten 

Vi leder uppdrag inom change management. Vi hjälper våra kunder att nå sin fulla potential och att hjälpa dom att ta sig till nästa nivå.  Vår meritlista visar att de flesta kan uppnå mycket mer ambitiösa mål än de tror, om de är villiga att utmana det befintliga sättet att arbeta. Vi arbetar med att göra strategier till verklighet genom att utveckla förmågor, samarbeten och arbetsätt att realisera strategier och mål.
Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild där alla är värvade och motiverade. Utifrån detta identifierar vilka är era framgångsfaktorer, det vill säga, vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget,  vad måste hända här & nu för att kunna nå där och sen. Med andra ord er strategi. Därefter är vi med och får rätt saker att hända i ledningsgruppen och fullt ut i hela organisationen. Utveckling för Ledningsgrupper & Team

T.E.A.M - Togehther Everyone Achives Miracales.  Collaborate for Acceleration.  Ledarna och ledningen driver och ansvarar för utvecklingen. Därför börjar vi med dessa nyckelpersoner. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen(teamen) är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnår ni. Vi tränar ledningsgruppen och teamen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. Vad krävs av ledningsgruppen och teamen för att skapa acceleration mot målet?Träningsprogram för Ledare

Ledarskapet är för oss nyckeln till framgång. Det är ledarna som skapar såväl kultur som struktur. Vi tränar ledarna att leda efter de mål och den strategi som verksamheten bestämmer. Vi utvecklar exceptionella ledare på alla nivåer som sätter struktur, lever kulturen och får andra att växa. Ledarskap skapar framgång genom att frigöra potential för högre prestationsnivåer och engagemang från sina medarbetare och team. Vi tror på ett ledarskap som skapar ett verkligt ägandeskap, motivation och engagemang ifrån ledning och ut i hela organisationen. Vi utvecklar ledarskapet till ett modernt ledarskap som får ledare och medarbetare att verkligen göra rätt saker och växa som individer genom ett personligt ledarskap. Er strategi och ett gemensamt arbetssätt för att säkra framgång på alla nivåer. 

Träningsprogram för ökad effekttivitet

En träning som riktar sig till alla i en organisation. Vi får er att ta er tid till att stanna upp, reflektera och arbeta med hur ni väljer att spendera er tid. Effekterna vet vi kan bli enorma. Ta bättre hand om dig och dina resultat kommer bli bättre och du kommer att må mycket bättre. Under vår träning drar vi ner tempot, ger er verktyg som hjälper er att få kontroll över er arbetsdag och låter er arbeta fokuserat och praktiskt. Under träningen arbetar alla med sina egen arbetssituation. Vi har utvecklat  en metod med fokus på planering, prioritering, struktur, beslutsfattande, hjärna, reflektion och arbetssätt för att frigöra energi och stressa  mindre. 
Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på på rätt saker, frigöra tid, planera, prioritera och reflektera mer. Coaching on Demand

Vi har arbetat med coaching i över 25 år. Coaching för oss är att hjälpa våra kunder att identifiera mål och nå mål på ett effektivt och hållbart sätt. Vi har en bakgrund från coaching inom sportens värld. Vi blev värvade till näringslivet.  Sedan dess har vi utvecklat vår metodik kring att coacha kunder.
Vi coachar ledare, nyckelpersoner och team att identifiera mål och nå mål på ett effektivt och bestående sätt. Coaching on demand är ett vårt verktyg att hjälpa kunden att lösa problem, vara rådgivare, träna och tillföra kompetens på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vi arbetar helt enkelt med er förmåga att prestera på elitnivå, det kan vara inom näringslivet eller inom sportens värld. Coaching on demand levereras snabbt och effektivt. 

All vår samlade kompetens och vårt nätverk finns med i vårt erbjudande. Vår coaching kan ske på plats på ditt kontor, digitals via teams och också i samband med exempelvis sports, events etc.. Ofta ges coaching i samband med andra utvecklingsinsatser.Förstärkning av våra kunders organisation 

Omvärlden och våra marknader förändras snabbare än någonsin och det blir en allt större utmaning att få ihop rätt lag över tid. Flexibilitet, Gig-ekonomi, distansarbete och projektanställningar blir allt vanligare. Organisationer behöver snabbt kunna hantera en tillfällig topp eller dal. Vi har över 25  års erfarenhet inom management consulting. Vi har arbetat med över 400 organisationer i ett tiotal länder. Människor gör skillnad på riktigt. Vi vet hur man bygger framgångsrika team och vilka människor som passar in i resan mot mål. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den bäst kan frigöras. Vi arbetar branschoberoende och har erfarenhet av många typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella. Vi har även en stark förankring och erfarenhet inom sport och gränslandet mellan sport och affärer. Vi erbjuder vår samlade erfarenhet som rådgivare, interim & att arbeta inom styrelser. 

Headhunting, Training & Coaching 

Vi har lång erfarenhet av att bygga framgångsrika lag. Vi hjälper våra kunder att skapa vinnande team. Vi samarbetar med rekryterare.Interim Ledarskap & Sales

Vi åtar oss interimsuppdrag under en begränsad period för att hantera utmaningar, tillfälliga behov och förändringar.Vi passar in i olika faser av förändringar. 

Senior Adviser - Rådgivare

Anlita oss som rådgivare i frågor kring organisation, utveckling, prestation och resultat. Som rådgivare jobbar vi att hjälpa till att förflytta verksamheten till ett önskat läge.

Styrelse näringsliv & idrott

Efter 30 inom consulting, affärsutveckling och ledarskap i olika branscher och storlek på bolag har vi en gedigen erfarenhetsbank. . Certifierad styrelseledamot.

Projektledning

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu, i framtiden. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor för att kunna nå toppen. Varje kunds situation är unik. Vi förstår vad våra kunders utmaningar är och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi är duktiga på att snabbt kunna kunna sätta oss in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad, på riktigt. Vi har under 20 år arbetat med att utveckla nya resultat genom att skapa och genomföra framgångsrika projekt. 
Vi har en gedigen bakgrund från projektledning. Vi leder projekt uppdrag inom ökad försäljning, besöksnäringen, skapandet av mötesplatser och arbeten i gränslandet mellan sport och business. 

Affärer är också en sport

Vi arbetar med att skapa acceleration till lönsamma affärer. Ni vill mycket. Ni har höga ambitioner och stora visioner, För att ta er dit krävs både både strategi, mindset och ett arbetsätt som verkligen prioriterar på viktiga sakerna. Vi skapar tillväxt och lönsamhet genom att träna och utveckla förutsättningar för försäljning, varumärkesbyggande och framtida önskade resultat

Inom sportens värld finns det ofta ett väldigt starkt engagemang.  Vad kan affärsvärlden lära sig av sportens värld? Tänk om man kunde omsätta ovan engagemang till näringslivet. Vad skulle vara möjligt då? Att skapa passionerade och vinnande kulturer är något som växer fram över tid och det är det som verkligen gör skillnad på riktigt. 
Vi hjälper näringslivet och sportens värld att tillsammans nyttja kraften och skapa samarbeten för att skapa extraordinära resultat. Bortom traditionella sponsorpaket och företagsevent så kan näringslivet ihop med sportens värld skapa unika lösningar som tillför värde för alla partners och för samhället i stort.Som företagare och entreprenör så finns det mycket att tjäna på att utveckla starka partnerskap. Att arbeta i gränslandet mellan sport och affärer kan generera bolaget, rättigheten och samhället helt nya resultatnivåer.  tUtforska det möjliga - upnå det extraordinära. Vi börjar med tydliga syften och mätbara mål.