GREAT PARTNERSHIP!

Vi arbetar aktivt med att bygga målinriktade mötesplatser och partnerskap i syfte att kunna skapa fler och bättre hållbara affärer som leder till nya resultatnivåer. Vi arbetar i gränslandet mellan sport och näringsliv - vi arbetar med projekt för hållbara resultat  Vi utvecklar våra kunders affärer genom att stärka affärsrelationer i syfte att skapa nya anfallsvinklar. 
affärer är också en sport - vi tror på partnerskap

Möten Människor & Möjligheter. Vi har lång erfarenhet av att vara med och skapa projekt och möten för nya möjligheter. Vi arbetar från starka ideer till genomförande och uppföljning. 

Vi arbetar med att skapa acceleration till lönsamma affärer. Ni vill mycket. Ni har höga ambitioner och stora visioner, För att ta er dit krävs både både strategi, mindset och ett arbetsätt som verkligen prioriterar på viktiga sakerna. Vi skapar tillväxt och lönsamhet utvecklar förutsättningar för försäljning, varumärkesbyggande och framtida önskade resultat

Inom sportens värld finns det ofta ett väldigt starkt engagemang.  Vad kan affärsvärlden lära sig av sportens värld? Tänk om man kunde omsätta ovan engagemang till näringslivet. Vad skulle vara möjligt då? Att skapa passionerade och vinnande kulturer är något som växer fram över tid och det är det som verkligen gör skillnad på riktigt. 
Vi hjälper näringslivet och sportens värld att tillsammans nyttja kraften och skapa samarbeten för att skapa extraordinära resultat. Bortom traditionella sponsorpaket och företagsevent så kan näringslivet ihop med sportens värld skapa unika lösningar som tillför värde för alla partners och för samhället i stort. Som företagare och entreprenör så finns det mycket att tjäna på att utveckla starka partnerskap. Att arbeta i gränslandet mellan sport och affärer kan generera bolaget, rättigheten och samhället helt nya resultatnivåer.  Utforska det möjliga - upnå det extraordinära. Vi börjar med tydliga syften och mätbara mål.
Våra jobb är ofta att vara med och skapa effektfulla samarbeten. Vi skapar också konferenser, är föreläsare och agerar facilitator.  Vi arbetar också med att utveckla affärsnätverk och frukostmöte, gärna med samverkan mellan sport och näringsliv. 
Vår breda erfarenhet och vårt omfattande nätverk gör att vi kan tillsammans med våra kunder kan skapa mycket attraktiva möjligheter för utveckling. Vi utvecklar våra kunders och partners affärer genom att stärka affärsrelationer i syfte att skapa nya anfallsvinklar. 

strategiska partnerskap

Mål & Möjligheter - projekt 

Vi hjälper sport & företag att identifiera möjligheter och nå extraordinära mål på ett effektivt och hållbart sätt. Vad ska  ske här och nu för att nå där och sen? Vi har utvecklat ett målverktyg som frigör potential. 

Kommersiella rättigheter

Vi tar fram nya kommersiella rättigheter som bygger på sportens samlande värde och gör det till ett erbjudande Koncepten bygger också på vad näringslivet säker och har behov av för att kunna accelerera sin affär till nya resultatnivåer. . 

Försäljning - Interimsupdrag

Vi leder uppdrag inom försäljning av rättigheter. Det kan innebär att vi coachar försäljningsavdelningar, genomför försäljning och/eller innehar ett interimsuppdrag inom konceptifiering och försäljning. 

Events - Mötesplatser sport & näringsliv

Vi är med och skapar inviterande mötesplatser dör näringsliv och sportens värld inspirerar, utvecklar kompetenser och skapar tillsammans nya inspirerande möjligheter till affärsrelationer